Google Ads – Medium

Sökordsannonsering – Normalstort Google Ads-paket

Det här är en normalstor satsning av sökordsannonsering. Du får en komplett kampanj samt kontinuerlig optimering och uppföljning under hela processen. Vi ser till att du får en kraftfull annonskampanj som står på egna ben. Vi tillämpar tekniker och metoder som vi lärde oss när vi tog Certifieringen som Google Ads Partner.

Sökordsannonsering – I paketet ingår följande:

 • Vi skapar ett helt nytt Google Ads-konto till er
 • Gör en komplett nulägesanalys
 • Gör en komplett sökordsanalys
 • Enligt strukturen på er hemsida/webbshop skapar vi en kampanj om 11-20 annonsgrupper
 • Optimerar sökorden efter kvalitetspoängen
 • Skapar landningssidor till dessa annonsgrupper
 • Ställer in budgettak och andra inställningar
 • Vi kopplar en mängd statistik och analysverktyg till ditt Google Ads-konto och Er hemsida/webbshop
 • Vi arbetar med er kampanj upp till 5h/månad
 • Vi bjuder på en kampanjkod på hela 1500 kr till annonspotten när vi får bygga en ny kampanj åt er


Sökordsannonsering – Vad är det? – Vi ger dig boosten på Google!

Sökordsannonsering genom Google Ads är idag det absolut snabbaste och mest kraftfulla sättet att nå ut på Google idag. Genom att skapa optimerade annonskampanjer kopplade till givna sökord så kan just dina annonser synas när potentiella kunder söker på Google på dessa sökord. Sökordsannonsering via Google Ads är dock idag ett oerhört komplext verktyg och alltför många företagare lägger idag för mycket pengar helt i onödan. Det beror ofta på felinställda och feloptimerade annonskampanjer. Det är inte sällan som vi kan sänka kostnaderna med 30-50*%(per månad!) och samtidigt skapa bättre placeringar och ökad synlighet. PPC-annonsering går ut på att betala för varje klick man får på sina annonser. Visningarna på annonserna kostar inget, utan det är först när de potentiella besökarna klickar på annonsen så kostar det. Dock så går detta lite hand i hand. Genom att få en hög frekvens av klick i förhållande till antal visningar av annonsen så har man ett bevis på att man riktat sin annons rätt. Då har man lyckats träffa sin målgrupp. Det kallas då en välriktad annons-kampanj. Tvärtom gäller också, naturligtvis är sökordsannonseringen felinställd om man har många visningar men få klick. Det är ju istället ett bevis på att man träffar fel målgrupp. Om man har rätt sökord och tilltalande text så kommer ju besökarna klicka. En vanlig fråga är hur många visningar en kund kan få. Det blir lite missvisande. En optimerare kan skaffa fram hur många visningar som helst, det är inte där framgången ligger. En positiv ROI (Return-of-investment) nås först när man får en hög andel klick i förhållande till visningarna. Vi är Certifierad Google Ads Partner och följer de metoder som Certifieringen går igenom. D.v.s. de viktigaste områdena är:
 1. Förväntad klickfrekvens – Den här faktorn är dold och innebär Googles egna algoritmer – Men efter lång erfarenhet och som Certifierad Google Partner så vet man ungefär vilka faktorer som vägs in
 2. Annonsens relevans – Hur väl stämmer annonsen överens med det sökord som skrivs in
 3. Upplevelse av målsidan – Hur väl stämmer landningssidan överens med det sökord som används. Landningssidan är alltså den sida man kommer till när man klickar på en annons.
Genom att optimera efter dessa, samt se över kvalitetspoängen som dessa faktorer ger, och några fler punkter så har man en tydlig modell för hur framgångsrik PPC skall utföras! Det är också den modellen som vi arbetar efter!

Låt oss hjälpa dig att synas högt upp hos Google!

Sökordsannonsering

Sökordsannonsering – Genom en helhetssyn ser vi till att skapa en kraftfull synlighet hos Google

(Samtliga priser anges exkl. moms)

Offertförfrågan